Tarieven

Adema Bewindvoering hanteert de jaarlijks door het LOVCK (Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters) vastgestelde tarieven. Indien er onvoldoende draagkracht aanwezig is kan er door Adema Bewindvoering bijzondere bijstand voor u worden aangevraagd.

Bewindvoering

Maandelijkse vergoeding € 133,10
Eenmalige intakevergoeding € 751,41

Curatele

Maandelijkse vergoeding(BW + ME) € 239,48
Eenmalige intakevergoeding BW + ME/CU € 1.351,57

Inkomensbeheer

Maandelijkse vergoeding € 90,-
Eenmalige intakevergoeding € 250,00
Eenmalige notarisvergoeding € 650,-

Mentorschap

Maandelijkse vergoeding € 133,10
Eenmalige intakevergoeding € 751,41

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW