Tarieven

Adema Bewindvoering hanteert de jaarlijks door het LOVCK (Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters) vastgestelde tarieven. Indien er onvoldoende draagkracht aanwezig is kan er door Adema Bewindvoering bijzondere bijstand voor u worden aangevraagd.

Bewindvoering

Maandelijkse vergoeding € 116,26
Eenmalige intakevergoeding € 657,03

Curatele

Maandelijkse vergoeding(BW + ME) € 209,33
Eenmalige intakevergoeding BW + ME/CU € 1.182,17

Inkomensbeheer

Maandelijkse vergoeding € 84,-
Eenmalige intakevergoeding € 250,00
Eenmalige notarisvergoeding € 250,00

Mentorschap

Maandelijkse vergoeding € 116,26
Eenmalige intakevergoeding € 657,03

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW