Tarieven

Adema Bewindvoering hanteert de jaarlijks door het LOVCK (Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters) vastgestelde tarieven. Indien er onvoldoende draagkracht aanwezig is kan er door Adema Bewindvoering bijzondere bijstand voor u worden aangevraagd.

Bewindvoering

Maandelijkse vergoeding € 114,14
Eenmalige intakevergoeding € 644,93

Curatele

Maandelijkse vergoeding(BW + ME) € 205,40
Eenmalige intakevergoeding BW + ME/CU € 1.160,39

Inkomensbeheer

Maandelijkse vergoeding € 82,40
Eenmalige intakevergoeding € 250,00
Eenmalige notarisvergoeding € 250,00

Mentorschap

Maandelijkse vergoeding € 114,14
Eenmalige intakevergoeding € 644,93

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW