Tarieven

Adema Bewindvoering hanteert de jaarlijks door het LOVCK (Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters) vastgestelde tarieven. Indien er onvoldoende draagkracht aanwezig is kan er door Adema Bewindvoering bijzondere bijstand voor u worden aangevraagd.

Bewindvoering

Maandelijkse vergoeding € 125,54
Eenmalige intakevergoeding € 709,06

Curatele

Maandelijkse vergoeding(BW + ME) € 225,97
Eenmalige intakevergoeding BW + ME/CU € 1.275,34

Inkomensbeheer

Maandelijkse vergoeding € 88,50
Eenmalige intakevergoeding € 250,00
Eenmalige notarisvergoeding € 397,15

Mentorschap

Maandelijkse vergoeding € 125,54
Eenmalige intakevergoeding € 709,06

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW