Mentorschap

- Wat is mentorschap?
- Waarover gaat mentorschap?
- Voor wie kunt u mentorschap aanvragen?
- Hoe vraagt u mentorschap aan?
- Wat doet onze mentor voor u?
- Wat kost mentorschap?

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die niet goed voor hun persoonlijke belangen kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. Mentorschap is er voor mensen vanaf 18 jaar (meerderjarig).

Waarover gaat mentorschap?

 • Mentorschap gaat alleen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding
 • Mentorschap gaat niet over geld en over goederen

Een mentor kan zelfstandig beslissingen nemen als u dat zelf niet meer kunt. Voor uzelf, een kind of een familielid. Uw wensen staan altijd voorop. Een mentor wordt bijvoorbeeld benoemd voor mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen en/of psychiatrische patiënten. Maar ook voor mensen die tijdelijk om andere redenen niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Samen met u waakt de mentor erover dat u steeds de beste zorg krijgt. Nu en in de toekomst.

Voor wie kunt u mentorschap aanvragen?

U kunt mentorschap aanvragen:

 • Voor uzelf
 • Voor uw partner, meerderjarig kind of andere familieleden

Adema Bewindvoering helpt u graag met de aanvraag van mentorschap.

Hoe vraagt u mentorschap aan?

 • U kunt mentorschap aanvragen bij de kantonrechter met het aanvraagformulier ‘Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap’. Bel of mail ons voor een afspraak. We helpen u graag verder. Voor het verzoek heeft u geen advocaat nodig.
 • De kantonrechter nodigt u uit voor een zitting. Dat is een bijeenkomst in de rechtbank waar de rechter goed controleert of mentorschap een passende maatregel is. Dat wil zeggen dat met een mentorschap problemen kunnen worden voorkomen en opgelost. De rechter bekijkt niet alleen de papieren maar vraagt u ook naar uw verhaal. Pas daarna besluit de rechter om een mentor voor u te benoemen.

Wat doet onze mentor voor u?

In overleg met u regelt onze mentor uw persoonlijke zaken en komt op voor uw belangen.
De mentor:

 • Overlegt met uw arts(en) over uw wensen en de beste zorg
 • Geeft toestemming voor een behandeling als dat nodig is
 • Houdt contact met de instelling als u daar woont
 • Overlegt met uw persoonlijk begeleider als u in een instelling woont, over uw wensen voor de beste ondersteuning bij wonen, werk en dagbesteding
 • Helpt u kiezen of beslist voor u als u het zelf niet kunt

Wat kost mentorschap?

Mentorschap kost geld. Als u niet beschikt over voldoende financiële draagkracht dan kunnen wij bijzondere bijstand aanvragen wij de sociale dienst van uw gemeente.

 • Voor de aanvraag bij de rechtbank betaalt u kosten. Die kosten heten griffierechten.
 • De kosten voor mentorschap bepaalt de kantonrechter ieder jaar opnieuw

Over de kosten vertellen we u graag meer in een persoonlijk gesprek. Adema Bewindvoering kan bij de gemeente bijzondere bijstand voor u aanvragen voor de kosten van bewindvoering.