Curatele

- Wat is curatele?
- Waarover gaat curatele?
- Voor wie kunt u curatele aanvragen?
- Hoe vraagt u curatele aan?
- Wat doet onze curator voor u?
- Wat kost curatele?

Wat is curatele?

Curatele is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die niet zelf voor hun geldzaken én persoonlijke belangen kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. De maatregel beschermt hen tegen misbruik door anderen en eigen beslissingen die voor problemen kunnen zorgen. Curatele is er voor mensen vanaf 18 jaar (meerderjarig).

Waarover gaat curatele?

 • Curatele gaat over geld en over goederen zoals een woning, auto of meubels
 • Curatele gaat ook over persoonlijke belangen, zoals relaties, zorg en begeleiding

Met officiële woorden: de rechter stelt niet alleen uw geld en goederen onder curatele maar ook u als persoon. Dat heet ondercuratelestelling. Volgens de wet bent u ‘handelingsonbekwaam’, u kunt niet zelfstandig handelen. Daarom benoemt de rechter een curator die uw zaken gaat regelen. U mag zelf een curator kiezen. Bijvoorbeeld een curator van Adema Bewindvoering.

Voor wie kunt u curatele aanvragen?

U kunt curatele aanvragen:

 • Voor uzelf
 • Voor uw partner, meerderjarig kind of andere familieleden

Adema Bewindvoering helpt u graag met de aanvraag van curatele.

Hoe vraagt u curatele aan?

 • U kunt curatele aanvragen bij de kantonrechter met het aanvraagformulier ‘Verzoek tot ondercuratelestelling’. Bel of mail ons voor een afspraak. We helpen u graag verder. Voor het verzoek heeft u geen advocaat nodig.
 • De kantonrechter nodigt u en andere betrokkenen uit voor een zitting. Dat is een bijeenkomst in de rechtbank waar de rechter goed controleert of curatele een ‘passende maatregel’ is. Dat wil zeggen dat met curatele de bestaande problemen kunnen worden aangepakt en opgelost. De rechter bekijkt niet alleen de papieren maar vraagt u ook naar uw verhaal. Pas na deze controle besluit de rechter tot ondercuratelestelling van uw geld en goederen én van uzelf.

Wat doet onze curator voor u?

In overleg met u brengt onze curator uw financiële en persoonlijke zaken op orde.

Financieel

De curator:

 • Krijgt de verantwoordelijkheid over uw geld en goederen
 • Opent een of twee rekeningen
  • een beheerrekening waarvan de curator al uw vaste kosten betaalt
  • een leefrekening waarop u geld ontvangt voor boodschappen. Dit kan ook de bankrekening zijn die u al heeft, maar alleen als u niet rood staat.
 • Betaalt uw rekeningen op tijd, als u genoeg inkomsten heeft
 • Regelt uw belastingaangifte (box 1)
 • Helpt u met de aanvraag van een uitkering, bijzondere bijstand, en/of toeslagen
 • Maakt afspraken met schuldeisers, zoals de woningbouwvereniging, water- en energieleveranciers, banken, verzekeraars, internetwinkels
 • Vraagt schuldhulpverlening aan als de schulden hoog zijn
 • Sluit verzekeringen en/of contracten voor u af als dat nodig is
 • Maakt een duidelijk budgetplan met een overzicht van uw inkomsten en uitgaven
 • Geeft u adviezen over omgaan met geld en regels.

Persoonlijk

De curator:

 • Regelt hulp bij persoonlijke problemen
 • Overlegt met uw arts(en) over uw wensen en de beste zorg
 • Geeft toestemming voor een behandeling als dat nodig is
 • Houdt contact met de instelling als u daar woont
 • Overlegt met uw persoonlijk begeleider als u in een instelling woont, over uw wensen voor de beste ondersteuning bij wonen, werk en dagbesteding
 • Helpt u kiezen of beslist voor u als u het zelf niet kunt

Wat kost curatele?

Curatele kost geld maar vaak heeft u recht op bijstand.

 • Voor de aanvraag bij de rechtbank betaalt u kosten. Die kosten heten griffierechten.
 • De kosten voor curatele bepaalt de kantonrechter ieder jaar opnieuw.

Over de kosten vertellen we u graag meer in een persoonlijk gesprek. Adema Bewindvoering kan bij de gemeente bijzondere bijstand voor u aanvragen voor de kosten van curatele.