Bewindvoering

- Wat is bewindvoering en beschermingsbewind?
- Wat houdt beschermingsbewind in?
- Voor wie kunt u bewindvoering aanvragen?
- Hoe vraagt u beschermingsbewind aan?
- Wat doet onze bewindvoerder voor u?
- Wat kost beschermingsbewind?

Wat is bewindvoering en beschermingsbewind?

Bewindvoering is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die niet zelf voor hun geldzaken kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. Er zijn twee vormen van bewindvoering. Vrijwillig bewind of WSNP-bewind (wet schuldsanering natuurlijke personen). Adema Bewindvoering regelt vrijwillig bewind. Een andere naam daarvoor is beschermingsbewind. Deze maatregel beschermt mensen tegen misbruik door anderen en eigen beslissingen die voor financiële problemen kunnen zorgen. Beschermingsbewind is er voor mensen vanaf 18 jaar (meerderjarig).

Wat houdt beschermingsbewind in?

 • Beschermingsbewind gaat over geld en over goederen zoals een huis, auto of meubels
 • Beschermingsbewind gaat niet over persoonlijke zaken, zoals relaties of zorg

Met officiële woorden: de rechter stelt uw geld en goederen onder bewind en benoemt een bewindvoerder. U mag zelf aangeven of u een voorkeur voor een bepaalde bewindvoerder heeft. Bijvoorbeeld een bewindvoerder van Adema Bewindvoering. Samen met u regelt hij of zij al uw geldzaken.

Voor wie kunt u bewindvoering aanvragen?

U kunt beschermingsbewind aanvragen:

 • Voor uzelf
 • Voor uw partner, meerderjarig kind of andere familieleden

Adema Bewindvoering helpt u graag met de aanvraag van beschermingsbewind.

Hoe vraagt u beschermingsbewind aan?

 • U kunt beschermingsbewind aanvragen bij de kantonrechter met het aanvraagformulier ‘Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap’. Bel of mail ons voor een afspraak. We helpen u graag verder. Voor het verzoek heeft u geen advocaat nodig.
 • De kantonrechter nodigt u uit voor een zitting. Dat is een bijeenkomst in de rechtbank waar de rechter goed controleert of beschermingsbewind een ‘passende maatregel’ is. Dat wil zeggen dat met beschermingsbewind problemen kunnen worden voorkomen en opgelost. De rechter bekijkt niet alleen de papieren maar vraagt u ook naar uw verhaal. Pas na deze controle besluit de rechter tot onderbewindstelling van uw geld en goederen.

Wat doet onze bewindvoerder voor u?

In overleg met u brengt onze bewindvoerder uw financiële zaken op orde.
De bewindvoerder:

 • Krijgt de verantwoordelijkheid over uw geld en goederen
 • Opent een of twee rekeningen
  • een beheerrekening waarvan de bewindvoerder al uw vaste kosten betaalt
  • een leefrekening waarop u geld ontvangt voor boodschappen. Dit kan ook de bankrekening zijn die u al heeft, maar alleen als u niet rood staat
 • Betaalt uw rekeningen op tijd, als u genoeg inkomsten heeft
 • Regelt uw belastingaangifte (box 1)
 • Helpt u met de aanvraag van een uitkering, bijzondere bijstand, en/of toeslagen
 • Vraagt schuldhulpverlening aan als de schulden hoog zijn
 • Sluit verzekeringen en/of contracten voor u af als dat nodig is
 • Maakt een duidelijk budgetplan met een overzicht van uw inkomsten en uitgaven

Wat kost beschermingsbewind?

Beschermingsbewind kost geld maar vaak heeft u recht op bijstand. Als u niet beschikt over voldoende financiele draagkracht dan kan de bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de sociale dienst van uw gemeente.

 • Voor de aanvraag bij de rechtbank betaalt u kosten. Die kosten heten griffierechten.
 • De kosten voor beschermingsbewind bepaalt de kantonrechter ieder jaar opnieuw

Over de kosten vertellen we u graag meer in een persoonlijk gesprek. Adema Bewindvoering kan bij de gemeente bijzondere bijstand voor u aanvragen voor de kosten van beschermingsbewind.